ضرورت تحول کمی و کیفی اجتهاد
44 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » بهار 1387 - شماره 55 »(22 صفحه - از 14 تا 35)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی