مبانی نظری: بحث فقهی: نقد اجماع: بررسی ادله با شیوه نوین اجتهادی درباره موسیقی غنایی
46 بازدید
محل نشر: مقام موسیقایی » آذر و دی 1382 - شماره 24 »(3 صفحه - از 14 تا 16)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی