دیدگاه های حوزوی: بررسی موسیقی غنایی براساس ادله با شیوه نوین اجتهادی
54 بازدید
محل نشر: مقام موسیقایی » بهار 1382 - شماره 20 »(2 صفحه - از 63 تا 64)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی