دیدگاه های فقهی/ بررسی مسئله موسیقی غنایی
51 بازدید
محل نشر: مقام موسیقایی » بهمن و اسفند 1381 - شماره 19 »(2 صفحه - از 71 تا 72)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی