مقالات: نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی
40 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1382 - شماره 21 »(32 صفحه - از 19 تا 50)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی