فقه: ضرورت تحول اجتهاد با شیوه اصولی در حوزه استنباطی
48 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » تابستان 1377 - شماره 13 »(19 صفحه - از 107 تا 125)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی