فقه: بررسی هنر و زیبایی از دیدگاه فقهی با شیوه نوین اجتهادی
49 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » پاييز و زمستان 1376 - شماره 10 و 11 »(38 صفحه - از 48 تا 85)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی