حکم ارتداد از نگاه مبانی اجتهادی
43 بازدید
محل نشر: نقد و نظر » زمستان 1379 و بهار 1380 - شماره 25 و 26 »(9 صفحه - از 355 تا 363)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی